Δ.Δ.Ε. Ξάνθης
Βεβαίωση Αποδοχών

Εισαγωγή Στοιχείων για Αναζήτηση Μισθοδοσίας (βήμα 1 από 2)

Παρακαλώ εισαγάγετε τα παρακάτω στοιχεία σας:

  • τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου σας και τον Αριθμό Μητρώου Εκπαιδευτικού αν είστε μόνιμος
    και
  • το έτος για το οποίο αναζητάτε Βεβαίωση Αποδοχών.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η πρόσβαση στη Βεβαίωση Αποδοχών επιτρέπεται μόνο από τον ίδιο τον μισθοδοτούμενο για το δικά του και μόνο στοιχεία. Απαγορεύεται η πρόσβαση ή αντιγραφή των στοιχείων της Βεβαίωσης Αποδοχών από τρίτους. Η πρόσβαση στη Βεβαίωση Αποδοχών καταγράφεται για λόγους ασφαλείας.

Για τεχνικούς λόγους που δεν οφείλονται στη ΔΔΕ Ξάνθης, δε θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα οι βεβαιώσεις αποδοχών μετά το Νοέμβριο 2014. Υπάρχει όμως η δυνατότητα αποστολής με email. Πληροφορίες στο τμήμα Μισθοδοσίας 2541350299

Α.Φ.Μ.     Α.M.

Έτος ΜισθοδοσίαςΌροι χρήσης